Selamat Datang di web Pustaka Imam Bonjol

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji hanya milik Allah سُبْحَانَهُ وتَعَالَى, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya. Dia telah menyempurnakan agama-Nya dan dengan itu Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita serta meridhai Islam sebagai agama. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه و سلم, beserta keluarga, Sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga hari Kiamat.